دیگر سرما با کاپشن های شانلی احساس نخواهد شد

اخبار شرکت دیگر سرما با کاپشن های شانلی احساس نخواهد شد

در گفت و گو با مهندس داریوش منصوری فرد، رییس هیئت مدیره شرکت سپهر داریوش شانلی عنوان شد به گزارش دیده بان انرژی و به نقل از مرزنیوز؛ به منظور بررسی وضعیت صنعت پوشاک و گاپشن کشور و تاثیرات معضل قاچاق بر روی آن گفت و گوی اختصاصی و صمیمانه ای را با مهندس داریوش منصوری فرد، رییس…

Read Article